Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ateizëm
ateizëm:

ateíz/ëm,-mi m. mohimi i qenies së çfarëdo perëndie; mosnjohje e çdo besimi fetar.

Të ngjashme:
atavizëm:

atavíz/ëm,-mi m. 1. biol. rishfaqje e disa tipareve a e vetive të paraardhësve të largët te njerëzit, te kafshët ose te bimët. 2. fig. libr. mbeturinë e trashëguar nga e kaluara, gjurmë e së vjetrës.

katekizëm:

katekíz/ëm,-mi m. sh. -ma(t) fet. shtjellim i përmbledhur i dogmës së fesë së krishtere me anë pyetjesh e përgjigjesh; libri që përmban këtë shtjellim.

panteizëm:

panteíz/ëm,-mi m. filoz., fet. botëkuptim që e sheh natyrën si mishërim të zotit.

patetizëm:

patetíz/ëm,-mi m. libr. patetikë; patos.

deizëm:

deíz/ëm,-mi m. filoz. doktrinë filozofike që e pranon zotin si krijuesin e botës, por që pas krijimit, ajo zhvillohet sipas ligjeve të veta: deizmi i shekujve XVII-XVIII.