Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atecastshem
atëçastshëm:

atëçástsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. i atij çasti. 2. i menjëhershëm.