Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës atecastshem
atëçastshëm:

atëçástsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. i atij çasti. 2. i menjëhershëm.