Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atebote
atëbotë:

atëbótë ndajf. atëherë.

Të ngjashme:
atëkohë:

atëkóhë ndajf. atëherë.

tëbutë:

tëbút/ë,-a f. bot. bungëbutë.