Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atdhe
atdhe:

atdhé,-u m. vendi ku kemi lindur e ku kanë jetuar të parët tanë; vendbanimi i përhershëm i një populli: dashuria (malli) për atdheun; mbrojtja e atdheut; / vendi ku lind e zhvillohet diçka për herë të parë: atdheu i patates (i futbollit).

Të ngjashme:
ardhje:

árdhj/e,-a f. sh. -e(t) shih te vij.

ardhme:

árdhm/e,-ja (e) f. 1. koha që pritet të vijë, periudha pas së tashmes: në një të ardhme të afërt; / gjuh. koha e ardhme. 2. gjendje e mirë që pritet të vijë; kushtet e ngjarjet që do të ndodhin: e ardhme e sigurt; ka të ardhme; njeri pa të ardhme.

atashe:

atashé,-u m. sh. -(të) dipl. nëpunës që drejton një fushë veprimtarie në një përfaqësi diplomatike: atashe tregtar (ushtarak).

atdhesi:

atdhesí,-a f. atdhedashuri; të qenët atdhetar: atdhesia e poetit.

fidhe:

fidhé,-të f. sh. makarona shumë të holla, zakonisht për supë.