Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës atashe
atashe:

atashé,-u m. sh. -(të) dipl. nëpunës që drejton një fushë veprimtarie në një përfaqësi diplomatike: atashe tregtar (ushtarak).

Të ngjashme:
afishe:

afísh/e,-ja f. sh. -e(t) fletë e madhe me njoftime e me vizatime për një shfaqje, për një ndeshje sportive etj., e cila ngjitet në një vend të dukshëm.

atashoj:

atash/ój kal., -óva, -úar libr. caktoj dikë të punojë pranë një organi, një institucioni a një njeriu; vë një sipërmarrje a një institucion në varësi të një tjetri më të madh.

latoshe:

latósh/e,-ja f. sh. -e(t) latore.

trashe:

trásh/e,-ja f. sh. -e(t) lopë a dhi e trashë.

abrashe:

abrásh,-e, -ja f. sh -e(t) prekë.