Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atëror
atëror:

atërór,-e mb. që lidhet me atin, i babait; si prej babai: shtëpi atërore; kujdes atëror.

Të ngjashme:
katror:

katrór,-i m. sh. -ë(t) 1. gjeom. katërkëndësh kënddrejtë me brinjë të barabarta: sipërfaqja e katrorit. 2. mat. prodhimi që del nga shumëzimi i një numri me veten: katrori i numrit tre është nëntë.

natyror:

natyrór,-e mb. 1. që lidhet me natyrën, i natyrës; që buron nga natyra; që bëhet sipas ligjeve të natyrës a në kushtet e natyrës; kund. artificial. 2. që është si në jetë, i vërtetë: gjini natyrore (gjuh.) gjini që merret sipas seksit dhe jo sipas treguesit gramatikor; numrat natyrorë (mat.).

katror:

katrór,-e mb. 1. që ka trajtën e një katrori: tryezë (fytyrë) katrore. 2. mat. që lidhet me katrorin e një numri; që shërben për të matur sipërfaqen: një metër katror; masat katrore masat e matjes së sipërfaqes.

ajror:

ajrór,-e mb. që lidhet me ajrin, i ajrit; që ka ajër: hapësira ajrore; rrymë ajrore; / që ndodhet në ajër; që bëhet në ajër a nga ajri: rrënjë ajrore (bot.); lundrim (transport) ajror; sulm ajror.

amënor:

amënór,-e mb. 1. që lidhet me nënën; që është veti e nënës: dashuri amënore. 2. gjeol. që është në vendin e ngjizjes fillestare: shtresë amënore (e naftës).