Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës atërisht
atërisht:

atërísht ndajf. në mënyrë atërore, si baba: e përkëdheli atërisht.

Të ngjashme:
natyrisht:

natyrísht ndajf., edhe si fj. ndërm., pa dyshim, siç është e natyrshme, sigurisht: natyrisht, me punë arrihet gjithçka.

afërsisht:

afërsísht ndajf. në mënyrë të përafërt, përafërsisht.

botërisht:

botërísht ndajf. para të gjithëve; haptas: shpall (pohoj, pranoj, dënoj) botërisht.

zotërisht:

zotërísht ndajf. libr. si zotëri: sillet (vishet) zotërisht.

arbërisht:

arbërísht ndajf. në të folmet e arbëreshëve.