Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës atëkohshëm
atëkohshëm:

atëkóhsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. i atëhershëm. 2. i njëkohshëm me diçka tjetër.

Të ngjashme:
asokohshëm:

asokóhsh/ëm (i), -me (e) mb. i atëhershëm.

njëkohshëm:

njëkóhsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që bëhet a që ndodh në të njëjtën kohë me diçka tjetër: lëvizje (përpjekje) e njëkohshme. 2. i dikurshëm, i njëhershëm; i moçëm.