Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës atëhershëm
atëhershëm:

atëhérsh/ëm (i), -me (e) mb. që ka qenë atëherë, i asaj kohe: jeta (kushtet) e atëhershme.

Të ngjashme:
asohershëm:

asohérsh/ëm (i), -me (e) mb. i atëhershëm.

njëhershëm:

njëhérsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. i dikurshëm, i moçëm: veshjet (dasmat) e njëhershme. 2. që jepet vetëm një herë: shpërblim i njëhershëm. 3. që bëhet në të njëjtën kohë me diçka tjetër: goditje e njëhershme.

mëhershëm:

mëhérsh/ëm (i), -me (e) mb. më i hershëm: ngjarje e mëhershme.