Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës astronom
astronom:

astronóm,-i m. sh. -ë(t) specialist në astronomi.

Të ngjashme:
astronomi:

astronomí,-a f. shkenca për trupat qiellorë.

astrolog:

astrológ,-u m. sh. -ë(t) ai që merret me astrologji.

astronomik:

astronomí,-k, -ke mb. 1. që lidhet me astronominë, i astronomisë: observator astronomik; orë astronomike. 2. fig. libr. shumë i madh; shumë i lartë: shifër astronomike; çmime astronomike.

agronom:

agronóm,-i m. sh. -ë(t) specialist në agronomi.

autonom:

autonóm,-e mb. që ka autonomi; i pavarur: republikë (krahinë) autonome.