Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës astme
astmë:

ástm/ë,-a f. mjek. zënia e frymës a vështirësimi i frymëmarrjes për shkak të alergjisë, të çrregullimeve në bronke, në zemër etj.

Të ngjashme:
atme:

atmé,-ja f. poet. atdhe.

astar:

astár,-i m. sh. -e(t) pëlhurë a diçka tjetër, që përdoret për të veshur nga brenda rrobat e trasha, këpucët etj.: astar mëndafshi.

astro:

astro- fjalëform. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, me kuptimin “i trupave qiellorë, i yjeve” (p.sh. astrobiologji, astrobotanikë, astrodinamikë etj.).

bitme:

bítm/e,-ja f. sh. -e(t) bimëz; mënjollë.

fitme:

fítm/e,-ja f. kryes. sh. -e(t) spica: fuste fitme.