Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aspekt
aspekt:

aspékt,-i m. sh. -e(t) 1. pamje e pjesshme, e paraqitur në fotografi, në film etj. 2. fig. anë, pikëpamje, vështrim: në aspektin ekonomik. 3. gjuh. kategori gramatikore në disa gjuhë, që tregon mënyrën si rrjedh veprimi: aspekti i kryer (i pakryer).

Të ngjashme:
asbest:

asbést,-i m. min. mineral i përbërë prej fijesh të holla, që nuk digjet dhe nuk e përcjell rrymën elektrike: veçues asbesti.

aspaktë:

aspáktë (i, e) mb. që mungon krejt; që nuk njihet fare; që nuk vlen fare.

respekt:

respékt,-i m. nderim: respekti ndaj prindërve; flet (sillet) me respekt; kam respekt (për dikë); gëzon respektin e të gjithëve.

afekt:

afékt,-i m. sh. -e(t) libr. gjendje shpirtërore e shqetësuar nga një ndjenjë e fortë zemërimi, frike, dashurie etj.

asket:

askét,-i m. sh. -ë(t) njeri që, për shkak të besimit fetar, bën një jetë të vetmuar, të ashpër e të rëndë; / fig. njeri që heq dorë nga gëzimet e jetës dhe e mundon veten.