Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asohershem
asohershëm:

asohérsh/ëm (i), -me (e) mb. i atëhershëm.

Të ngjashme:
atëhershëm:

atëhérsh/ëm (i), -me (e) mb. që ka qenë atëherë, i asaj kohe: jeta (kushtet) e atëhershme.