Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asocioj
asocioj:

asoci/ój kal., -óva, -úar spec. e lidh me dikë; e fut a e përshij diku.

Të ngjashme:
asociim:

asociím,-i m. veprimi sipas foljeve: asociimi me Bashkimin Evropian.