Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asnjeri
asnjeri:

asnjerí pacak. askush: s’ka ardhur asnjeri.

asnjëri:

asnjër/i,-a pacak. asnjë nga të dy a nga disa: asnjëri nga ju.

Të ngjashme:
hajnjeri:

hajnjerí,-u m. mit. ciklop.

mosnjeri:

mosnjerí pacak. arb. asnjeri, askush.

panjeri:

panjerí (i, e) mb. që ka mbetur pa njeri të afërt, i shkretë; i vetmuar.

njeri:

njerí,-u m. sh. njérëz(it) 1. qenia e gjallë me zhvillimin më të lartë, që është e aftë të mendojë, të flasë, të bëjë e të përdorë vegla pune; pjesëtar i shoqërisë njerëzore me tipare dalluese të karakterit, me cilësi morale e aftësi mendore të caktuara: organizmi i njeriut; të drejtat e njeriut; sillet si njeri; njeriu sa rron, mëson (fj. u.); para së gjithash duhet të jesh njeri. 2. kryes. sh. farefisi, të afërmit: njerëzit e mi; njeri pa njeri ai që ka mbetur i vetëm. 3. pacak. ndonjë njeri, dikush, ndokush; askush: s’ka njeri; këtë s’e di njeri; s’e prek njeri.