Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asnjehere
asnjëherë:

asnjëhérë ndajf. kurrë, as ndonjëherë; në asnjë rast.

Të ngjashme:
asnjëfarë:

asnjëfárë pacak. asnjë të vetëm: pa asnjëfarë kujdesi.

menjëherë:

menjëhérë ndajf. në çast, fill pas një veprimi tjetër; përnjëherë, njëherazi: u zhduk menjëherë; flisnin të dy menjëherë.

mosnjëherë:

mosnjëhérë ndajf. arb. asnjëherë.

njëherë:

njëhérë ndajf. 1. shumë kohë më parë në të shkuarën, dikur: na ishte njëherë…; njëherë e një kohë (njëherë motit) shumë kohë më parë, dikur; kështu rronin njëherë. 2. në një kohë jo shumë të largët e të pacaktuar në të ardhmen, ndonjëherë, dikur: do të vijë njëherë dita që… 3. së pari, më parë; tani për tani, hëpërhë: të shohim njëherë si është puna; e lëmë njëherë kështu.

njëherë:

njëhérë pj. 1. sidomos, veçanërisht: unë, njëherë, s’e mbaja dot gazin. 2. përdoret për të zbutur urdhrin ose si nxitje: pa eja njëherë këtu!; na trego njëherë se si ngjau! 3. përdoret për të treguar ndërmarrjen e një veprimi pas një ngurrimi: po e provoj edhe unë njëherë.