Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asnjanshem
asnjanshëm:

asnjánsh/ëm (i), -me (e) mb. asnjanës; i paanshëm.

Të ngjashme:
asnjanësohem:

asnjanësóhem vetv. libr. bëhem asnjanës. / pës. asnjanësóhem.