Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës asnjanësoj
asnjanësoj:

asnjanës/ój kal., -óva, -úar libr. e bëj të jetë asnjanës: asnjanëson tretësirën (kim.).

Të ngjashme:
asnjanësim:

asnjanësím,-i m. veprimi sipas foljeve.

asnjanësi:

asnjanësí,-a f. libr. të qenët asnjanës; gjendje asnjanëse: politikë e asnjanësisë.

asnjanës:

asnjánës,-e mb. 1. edhe si em., që nuk mban anën as të njërit, as të tjetrit; që s’ka lidhje me asnjë palë, që nuk i përket asnjë pale: shtet asnjanës; qëndrim asnjanës; zonë asnjanëse. 2. edhe si em. m., gjuh. që nuk është as mashkullor, as femëror: gjini asnjanëse. 3. edhe si em. m., fiz. që nuk ka ngarkesë as pozitive, as negative: përcjellës asnjanës. 4. kim. që nuk jep as reaksion acid, as reaksion bazik: kripë asnjanëse.