Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asnjëri
asnjëri:

asnjër/i,-a pacak. asnjë nga të dy a nga disa: asnjëri nga ju.

Të ngjashme:
asnjeri:

asnjerí pacak. askush: s’ka ardhur asnjeri.

asgjësi:

asgjësí,-a f. libr. të qenët asgjë, asgjëja, hiçi; zbrazëti e plotë.

ashpëri:

ashpërí,-a f. 1. ashpërsi. 2. acar.

bonjëri:

bonjërí,-a f. sh. -(të) 1. gatesë shumë e shijshme; ëmbëlsirë. 2. lakmi për gatesa të tilla.

asnjë:

asnjë pacak. as edhe një njeri, një send etj.: asnjë fjalë; asnjë për be; në asnjë mënyrë; pa asnjë dyshim; asnjë qime (thërrime) aspak.