Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës asnjëfarë
asnjëfarë:

asnjëfárë pacak. asnjë të vetëm: pa asnjëfarë kujdesi.

Të ngjashme:
asnjëherë:

asnjëhérë ndajf. kurrë, as ndonjëherë; në asnjë rast.

njëfarë:

njëfárë pacak. së bashku me një emër që shënon vend, kohë, veprim, njeri etj. të papërcaktuar mirë a të panjohur ose me ngjyrim mospërfillës e përçmues: në njëfarë mase (vendi, kohe, mënyre); ka njëfarë lëkundjeje; erdhi njëfarë Agron Bregu; është njëfarë gënjeshtari.