Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asndonje
asndonjë:

asndonjë pacak. asnjë prej tyre: asndonjë lajm.

Të ngjashme:
asndonjëri:

asndonjër/i,-a pacak. asnjëri.

ndonjë:

ndonjë pacak. 1. një qenie, një send etj. nga një varg i njëjtë; njëri a njëra cilido, diçka çfarëdo: ndonjë njeri (grua); ndonjë ditë; ç’kemi ndonjë të re? 2. si pj. afro, gati: kam ndonjë orë këtu.