Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asndonjëri
asndonjëri:

asndonjër/i,-a pacak. asnjëri.

Të ngjashme:
asndonjë:

asndonjë pacak. asnjë prej tyre: asndonjë lajm.

ndonjëri:

ndonjër/i,-a pacak. një njeri i papërcaktuar nga një grup; ndokush: ndonjërin prej tyre.