Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës askurrfare
askurrfarë:

askurrfárë pacak. asnjë lloj, kurrfarë: askurrfarë gjurme.

Të ngjashme:
kurrfarë:

kurrfárë pacak. as edhe pak; asnjë lloj; asnjë: pa kurrfarë të drejte.