Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asketik
asketik:

asketík,-e mb. që lidhet me asketin a me asketizmin, i asketit: jetë asketike; fytyrë asketike.

Të ngjashme:
skeptik:

skeptík,-u m. sh. -ë(t) ithtar i skepticizmit në filozofi: skeptikët grekë.

atletik:

atletík,-e mb. që lidhet me atletikën a me atletin, i atletikës a i atletit: gara atletike.

anketim:

anketím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

estetik:

estetík,-e mb. që lidhet me estetikën, i estetikës: edukatë estetike; shije estetike.

skeptik:

skeptík,-e mb. ai që ndjek skepticizmin: filozofët skeptikë. 2. edhe si em., libr. mosbesues: qëndrim (mendim) skeptik.