Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës asistoj
asistoj:

asist/ój jokal., -óva, -úar libr. 1. jam i pranishëm: asistoj në mbledhje. 2. kal. ndihmoj me para, me mjete pune, me drejtim shkencor etj. një vend a një institucion. / pës. asistóhem.

Të ngjashme:
asisoj:

asisój përem. bised. i atillë: asisoj njeriu.

asisoj:

asisój ndajf. bised. në atë mënyrë; ashtu: nuk ndreqet asisoj.

afishoj:

afish/ój kal., -óva, -úar 1. ngjit një afishe diku. 2. fig. libr. e nxjerr diçka para të tjerëve a e vë në dukje me qëllim. / pës. afishóhet v. III.

amnistoj:

amnist/ój kal., -óva, -úar drejt. ia fal a ia ul dikujt dënimin e dhënë nga gjyqi. / pës. amnistóhem.

atestoj:

atest/ój kal., -óva, -úar zyrt. njoh zyrtarisht një gradë a një titull për dikë sipas veprimtarisë; përcaktoj shkallën e aftësive profesionale dhe të përgatitjes arsimore e kulturore të dikujt. / pës. atestóhem.