Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës asimilueshem
asimilueshëm:

asimilúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të asimilohet lehtë: ushqim i asimilueshëm.

Të ngjashme:
paasimilueshëm:

paasimilúesh/ëm (i), -me (e) mb. që nuk është i asimilueshëm; kund. i asimilueshëm. 2. biol. i papërvetueshëm.