Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asimilues
asimilues:

asimilúes,-e mb., edhe si em. 1. përvetues. 2. që asimilon. 3. gjuh. përngjashmues.

Të ngjashme:
asimiluar:

asimilúar (i, e) mb. që është asimiluar: mësim i asimiluar.

simulues:

simulúes,-i m. sh. -(it) 1. mjek. ai që shtiret sikur është i sëmurë. 2. fig. libr. shtirak, shtinjak.