Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës asimetri
asimetri:

asimetrí,-a f. mungesë simetrie.

Të ngjashme:
asimetrik:

asimetrík,-e mb. që nuk është simetrik: gjethe asimetrike (bot.).

simetri:

simetrí,-a f. 1. përputhje e plotë në madhësi dhe në trajtë midis dy gjysmave të diçkaje: simetria e figurave gjeometrike; simetria e lules; simetria e trupit. 2. rregullsi në vendosjen e pjesëve të diçkaje; përpjesëtim: simetria e lulishtes.

simetrik:

simetrík,-e mb. që ka simetri: figura simetrike; trup simetrik; në mënyrë simetrike.