Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ashtu-ashtu
ashtu-ashtu:

ashtú-ashtú ndajf. as mirë, as keq; njëfarësoj; njësoj, aty-aty: ashtu-ashtu janë.

Të ngjashme:
ashtu:

ashtú ndajf. 1. në atë mënyrë; si duhet, si e presim; njësoj; në atë gjendje, si është: ashtu flet; nuk është ashtu; ashtu qoftë!; ashtu, të lumtë!; si ju lashë, ashtu ju gjeta. 2. as mirë, as keq; çka, disi: - Si je? - Ashtu. 3. përdoret kur shprehim habi, ironi a kundërshtim: ashtu, ë? 4. si pj. bised. afërsisht, pothuajse: ashtu nga mbrëmja.

ashtu-kështu:

ashtú-kështú ndajf. ashtu-ashtu.