Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ashpetire
ashpëtirë:

ashpëtír/ë,-a f. sh. -a(t) bot. lloj dushku me gjethe të ashpra.

Të ngjashme:
ashpërinë:

ashpërín/ë,-a f. sh. -a(t) tokë e ashpër; tokë e thatë.

eshkëtirë:

eshkëtír/ë,-a f. 1. dru i eshkët. 2. fig. përçm. njeri i eshkët.

athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.