Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ashpersoj
ashpërsoj:

ashpërs/ój kal., -óva, -úar 1. e bëj më të ashpër; e acaroj, e rëndoj. 2. ashpëroj.

Të ngjashme:
ashpëroj:

ashpër/ój kal., -óva, -úar e bëj më të ashpër: më ashpëroi duart; e ka ashpëruar jeta.

shpresoj:

shpres/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar kam shpresë, rri me shpresë; i mbështes shpresat te dikush a te diçka.

shpresoj:

shpres/ój pavet. shpresóhet.

ashpërsim:

ashpërsím,-i m. veprimi sipas foljeve.

ashpërsi:

ashpërsí,-a f. 1. të qenët i ashpër: ashpërsia e klimës; luftuan me ashpërsi. 2. qëndrim i ashpër, vrazhdësi; kund. butësi: sillet me ashpërsi.