Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ashpersisht
ashpërsisht:

ashpërsísht ndajf. me ashpërsi; me rreptësi: e ndëshkoi ashpërsisht.

Të ngjashme:
ashpërisht:

ashpërísht ndajf. ashpërsisht.