Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ashperan
ashpëran:

ashpërán,-e mb., edhe si em., i ashpër, i rreptë; i egër: burrë ashpëran.

Të ngjashme:
ashpërak:

ashpërák,-e mb., edhe si em., që e ka qimen a leshin të ashpër: dele ashpërake.

shteran:

shterán,-e mb., edhe si em., shterp: grua shterane.

ashpërinë:

ashpërín/ë,-a f. sh. -a(t) tokë e ashpër; tokë e thatë.

ashpëroj:

ashpër/ój kal., -óva, -úar e bëj më të ashpër: më ashpëroi duart; e ka ashpëruar jeta.

ashpërsi:

ashpërsí,-a f. 1. të qenët i ashpër: ashpërsia e klimës; luftuan me ashpërsi. 2. qëndrim i ashpër, vrazhdësi; kund. butësi: sillet me ashpërsi.