Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ashpërsi
ashpërsi:

ashpërsí,-a f. 1. të qenët i ashpër: ashpërsia e klimës; luftuan me ashpërsi. 2. qëndrim i ashpër, vrazhdësi; kund. butësi: sillet me ashpërsi.

Të ngjashme:
ashpërsim:

ashpërsím,-i m. veprimi sipas foljeve.

ashpëri:

ashpërí,-a f. 1. ashpërsi. 2. acar.

ashpërak:

ashpërák,-e mb., edhe si em., që e ka qimen a leshin të ashpër: dele ashpërake.

ashpëran:

ashpërán,-e mb., edhe si em., i ashpër, i rreptë; i egër: burrë ashpëran.

ashpëroj:

ashpër/ój kal., -óva, -úar e bëj më të ashpër: më ashpëroi duart; e ka ashpëruar jeta.