Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ashpërak
ashpërak:

ashpërák,-e mb., edhe si em., që e ka qimen a leshin të ashpër: dele ashpërake.

Të ngjashme:
ashpëran:

ashpërán,-e mb., edhe si em., i ashpër, i rreptë; i egër: burrë ashpëran.

ashpëroj:

ashpër/ój kal., -óva, -úar e bëj më të ashpër: më ashpëroi duart; e ka ashpëruar jeta.

ashpërsi:

ashpërsí,-a f. 1. të qenët i ashpër: ashpërsia e klimës; luftuan me ashpërsi. 2. qëndrim i ashpër, vrazhdësi; kund. butësi: sillet me ashpërsi.

eshtërak:

eshtërák,-e mb. edhe si em., kockëmadh, kockëdalë.

ashpërim:

ashpërím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve. 2. ashpërsi: iu përgjegj me ashpërim.