Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ashikëri
ashikëri:

ashikërí,-a f. vjet. të qenët ashik; dashuri sa për të kaluar kohën.

Të ngjashme:
bashkëri:

bashkërí,-a f. sh. -(të) tipar i përbashkët; ngjashmëri, afri.

ashpëri:

ashpërí,-a f. 1. ashpërsi. 2. acar.