Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ashërimë
ashërimë:

ashërím/ë,-a f. sh. -a(t) thurimë me ashra.

Të ngjashme:
ashërim:

ashërím,-i m. veprimi sipas foljes.

ashpërinë:

ashpërín/ë,-a f. sh. -a(t) tokë e ashpër; tokë e thatë.

athëtimë:

athëtím/ë,-a f. thëllim, acar; fraq.

ashpërim:

ashpërím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve. 2. ashpërsi: iu përgjegj me ashpërim.

ashtërim:

ashtërím,-i m. sh. -e(t) eshtërim.