Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asgje
asgjë:

asgjë pacak. asnjë gjë, kurrgjë; kund. gjithçka: nuk di (nuk tha) asgjë. 2. diçka ose dikush pa ndonjë vlerë të madhe a pa rëndësi: kjo s’është asgjë për ty; e shiti për asgjë e shiti fare lirë.

asgjë:

asgjë-ja f. libr. hiçi; asgjësi: e ngriti nga asgjëja.

Të ngjashme:
asnjë:

asnjë pacak. as edhe një njeri, një send etj.: asnjë fjalë; asnjë për be; në asnjë mënyrë; pa asnjë dyshim; asnjë qime (thërrime) aspak.

anije:

aníj/e,-a f. sh. -e(t) 1. mjet i madh për lundrime, vapor: anije udhëtarësh (peshkimi); anije me vela (me avull). 2. mjet i madh për fluturime kozmike: anije kozmike.

apogje:

apogjé,-u m. 1. astr. pika më e largët nga Toka në orbitën e Hënës ose të një sateliti tjetër; kund. perigje. 2. fig. libr. shkalla më e lartë, lulëzimi më i madh, kulmi: apogjeu i zhvillimit.

lagje:

lágj/e,-ja f. sh. -e(t) 1. ndarje administrative e një qyteti ose e një fshati; përmb. njerëzit që banojnë në këtë ndarje: lagjja e sipërme (e poshtme). 2. grup; grumbull, tufë: një lagje njerëz; një lagje me zogj. 3. bised. anë, palë: ishte me (në) lagjen tonë.