Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës asfiksi
asfiksi:

asfiksí,-a f. 1. mjek. gjendja kur vështirësohet shumë a ndalon krejt frymëmarrja nga mungesa e oksigjenit. 2. fig. libr. vështirësi e madhe a ngecje në një veprimtari prodhuese.

Të ngjashme:
asfiksim:

asfiksím,-i m. veprimi dhe gjendja sipas foljeve: në gjendje asfiksimi.

asfiksoj:

asfiks/ój kal., -óva, -úar 1. mjek. i ndaloj frymëmarrjen, i zë frymën: qymyri të asfikson. 2. fig. libr. e vë në gjendje asfiksie.