Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës asfaltoj
asfaltoj:

asfalt/ój kal., -óva, -úar shtroj me asfalt. / pës. asfaltóhet v. III.

Të ngjashme:
asfaltim:

asfaltím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

smaltoj:

smalt/ój kal., -óva, -úar emaloj. / pës. smaltóhet v. III.

asfalt:

asfált,-i m. 1. min. bitum. 2. përzierje bitum. me çakëll të imët, me të cilën shtrohen rrugët, sheshet etj.; pjesa e shtruar me këtë përzierje: rrëshqiti mbi asfalt.