Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës asamble
asamble:

asamblé,-ja f. sh. -(të) organi më i lartë ligjvënës i një vendi, i përbërë nga përfaqësues të zgjedhur; mbledhja e anëtarëve dhe e përfaqësuesve në një organizatë ndërkombëtare, në një akademi etj., që shqyrton çështje kryesore dhe merr vendime të rëndësishme: asamble kushtetuese; Asambleja e Përgjithshme e OKB-së; asambleja e Akademisë së Shkencave.

Të ngjashme:
ansambël:

ansámb/ël,-li m. sh. -le(t) 1. grup këngëtarësh, valltarësh, instrumentistësh etj. në një shfaqje: ansambli i këngëve dhe i valleve popullore. 2. tërësi njësish të bashkuara harmonikisht: ansambël arkitekturor.