Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës as-
as-:

as- fjalëform. pjesë e parë me kuptim mohues e disa përemrave të përngjitur dhe e disa ndajfoljeve të përngjitura (p.sh. asgjë, askund, askush, aspak etj.).

Sinonime / Të përafërta:
asgjë
Të ngjashme:
as:

as,-i m. sh. -e(t) 1. letër loje, e para në ngjyrën e vet, që ka në mes vetëm një shenjë; njëshi: asi spathi (kupë). 2. sh. edhe -ë(t) fig. njeri me aftësi të veçanta në një fushë të caktuar; i pari, njëshi: është as në futboll.

as:

as lidh. lidh gjymtyrë homogjene ose fjali mohuese, zakonisht e përsëritur: as ujë, as bukë; as unë, as ti; as mirë, as keq; as sot, as mot; as jep, as merr; as mish, as peshk (fig.); as në qiell, as në tokë (fig.); as të ngroh, as të ftoh (fig.).

as:

as pj. përdoret kur ftojmë dikë për të folur, për të vepruar etj.: as ia merr një kënge; as më thua…; / përdoret për të shprehur një qëndrim emocionues, për të përforcuar mohimin a mendimin në përgjithësi ose kur flasim për diçka që nuk është arritur plotësisht: as edhe një; as (që) do t’ia dijë; as (që) e kishte ndër mend; as tri ditë punë; as dy hapa larg.

afsh:

afsh,-i m. sh. -e(t) 1. valë ajri, e ngrohtë a e ftohtë, që vjen nga diçka: afshi i zjarrit; afshi i tokës; afshi i borës. 2. kundërmim i fortë, që vjen nga diçka, duhmë: afshi i hudhrës (i rakisë). 3. fig. vrull shpirtëror, zjarr i brendshëm; dëshirë e fortë: afsh djaloshar; me afsh.n e zemrës; / gjendje e ndezur (zakonisht për kafshët në kohën e ndërzimit); gjendja e tokës kur është e përshtatshme të mbillet: ka ardhur në afsh.

aga:

agá,-i m. sh. -llárë(t) 1. hist. pronar tokash, më i vogël se beu; çifligar i pasur, pasanik. 2. bised. keq. ai që mbahet rëndë, sillet vrazhdë e do vetëm të urdhërojë.