Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arumanishte
arumanishte:

arumanísht/e,-ja f. vllahishte.

Të ngjashme:
rumanishte:

rumanísht/e,-ja f. gjuha e rumunëve.

arumanisht:

arumanísht ndajf. vllahisht.

armenishte:

armenísht/e,-ja f. gjuha e armenëve: lidhjet e shqipes me armenishten.

rumanisht:

rumanísht ndajf. në gjuhën rumune.