Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës artist
artist:

artíst,-i m. sh. -ë(t) 1. ai që luan me mjeshtëri një pjesë teatrale a muzikore, një rol në film etj.: artistët shqiptarë; artist cirku. 2. krijues veprash arti në pikturë, në skulpturë, në muzikë etj. 3. fig. mjeshtër i shquar në një punë: është artist si rrobaqepës.

Të ngjashme:
artiste:

artíst,-e, -ja f. sh. -e(t).

artis:

artís kal., -a, -ur bujq. nxjerr një fidan nga toka dhe e mbiell në një vend tjetër.

artis:

artís pës. artíset v. III.

artistik:

artistík,-e mb. që lidhet me artin a me artistët, i artit a i artistëve; që krijohet a që vepron sipas kërkesave të artit; që ka vlera arti: letërsi artistike; film artistik; krijimtari artistike; lice artisti; prodhime artistike.

artishtë:

artísht/ë,-a f. sh. -a(t) pyll me artinj.