Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës artis
artis:

artís kal., -a, -ur bujq. nxjerr një fidan nga toka dhe e mbiell në një vend tjetër.

artis:

artís pës. artíset v. III.

Të ngjashme:
artist:

artíst,-i m. sh. -ë(t) 1. ai që luan me mjeshtëri një pjesë teatrale a muzikore, një rol në film etj.: artistët shqiptarë; artist cirku. 2. krijues veprash arti në pikturë, në skulpturë, në muzikë etj. 3. fig. mjeshtër i shquar në një punë: është artist si rrobaqepës.

arti:

artí,-ri m. sh. -nj(të) bot. rrobull: artiri i kuq; artiri i bardhë.

agtim:

agtím,-i m. puhi në ag.

aktiv:

aktív,-e mb. që vepron me gjallëri; që është në përdorim a në punë; veprues; kund. pasiv: jetë aktive; popullsi aktive popullsi që punon; lëndë aktive (spec.); vullkan aktiv; fjalori aktiv (gjuh.); oficer aktiv (usht.).