Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës artikull
artikull:

artíku/ll,-lli m. sh. -j(t) 1. shkrim që botohet në një gazetë, në një revistë etj.: artikull shkencor (publicistik). 2. diçka e prodhuar për t’u shitur: artikuj ushqimorë (industrialë, shkollorë).

Të ngjashme:
artikuloj:

artikul/ój kal., -óva, -úar 1. gjuh. nyjëtoj. 2. libr. shqiptoj; shpreh. / pës. artikulóhet v. III.

matrikull:

matríku/ll,-lli m. sh. -j(t) numër vetjak i një arme, i një ushtari etj.; pllaka metalike me këtë numër.

artikulim:

artikulím,-i m. sh. -e(t) 1. gjuh. nyjëtim. 2. libr. shqiptim; shprehje.