Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arsyetueshem
arsyetueshëm:

arsyetúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të arsyetohet: veprim i arsyetueshëm; / që arsyeton, i arsyeshëm: njeri i arsyetueshëm.