Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arsyetueshem
arsyetueshëm:

arsyetúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të arsyetohet: veprim i arsyetueshëm; / që arsyeton, i arsyeshëm: njeri i arsyetueshëm.