Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arsye
arsye:

arsýe,-ja f. sh. -(t) 1. nj. shkalla më e lartë e veprimtarisë njohëse të njeriut; aftësia mendore për të njohur e për të shpjeguar botën; të menduarit në mënyrë logjike; mendja në kundërvënie me ndjenjën: qenie me arsye; humbi arsyen. 2. shkak a fakt që përligj një veprim; argument: arsye bindëse; për arsye ekonomike (shëndetësore); mungesë me (pa) arsye; i jap arsye (dikujt) e përligj, i jap të drejtë; për arsye se… për shkak se…, sepse…

Të ngjashme:
arsej:

ars/éj kal., -éva, -ýer arsimoj.

arsim:

arsím,-i m. 1. sistem i organizuar dhe i shkallëzuar, ku merren dije e shprehi: arsimi parauniversitar; / tërësia e dijeve dhe e shprehive që fitohen në shkollë a në një kurs. 2. arsimim.

arabe:

aráb,-e, -ja f. sh. -e(t).

arape:

aráp,-e, -ja f. sh. -e(t); arapésh/ë, -a, sh. -a(t).

arie:

ári/e,-a f. sh. -e(t) muz. pjesë lirike me një zë, zakonisht nga një operë.