Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arsimtar
arsimtar:

arsimtár,-i m. sh. -ë(t) ai që jep mësim, mësues a pedagog.

Të ngjashme:
arsimtare:

arsimtár,-e, -ja f. sh. -e(t).

arsimuar:

arsimúar (i, e) mb. që është arsimuar; që ka arsim: njeri i arsimuar.

ankimtar:

ankimtár,-i m. sh. -ë(t) ai që ankohet; ai që ka bërë një ankesë, ankues.

besimtar:

besimtár,-e mb., edhe si em., që beson në fe; fetar.

kursimtar:

kursimtár,-e mb., edhe si em., që kursen; ekonomiqar; i kursyer: grua kursimtare.