Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës arsimor
arsimor:

arsimór,-e mb. që lidhet me arsimin a me arsimtarët, i arsimit a i arsimtarëve; që përbëhet nga arsimtarë: sistemi arsimor; vit arsimor; drejtori arsimore.

Të ngjashme:
arsimoj:

arsim/ój kal., -óva, -úar i jap arsim.

ankimor:

ankimór,-e mb. drejt. që lidhet me një ankesë; që përmban një ankim.

arkivor:

arkivór,-e mb. që lidhet me arkivin, i arkivit; që ruhet në arkiv: dokumente arkivore; kërkime (burime) arkivore.

arsimtar:

arsimtár,-i m. sh. -ë(t) ai që jep mësim, mësues a pedagog.

mësimor:

mësimór,-e mb. që lidhet me mësimin a me mësimdhënien, i mësimit a i mësimdhënies: programi mësimor; orë mësimore; / që bëhet ose që shërben për të mësuar: plan (tekst) mësimor; fishek mësimor (usht).